އިޢުލާން/އިޝްތިހާރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނު އަތޮޅު އިދާރާތަކުގެ އިޢުލާނު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު

އަތޮޅުވެހީގެ 3 ވަނަ ފަނގިފިލާ އާއި 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުން